SPIDER
Get weekly updates, new jobs, and reviews
SPIDER Employee Review

Kreativ och livlig arbetsmiljö

4.0
Job work-life balance
Salary/Benefits
Job security/advancement
Management
Job culture
25 August 2019
Roligt jobb som utvecklar ledarskapsförmåga och lyhördhet för andras behov samtidigt som en får underhålla kreativiteten.
Was this review helpful?